NỖI NHỚ
 
Nỗi nhớ miên man người ở lại
Kẻ bước ra đi ướt lệ sầu
Tay nắm tay nhau lời không nói
Cảnh vật chung quanh bỗng tối mờ
Thế là ta đã phải chia tay
Kẻ đi người ở thương chua xót
Cách biệt bấy lâu vẫn thấy nhớ
Nhớ mãi hình ai một kiếp người
 
By HoàiVọng