Nhóm từ thiện tại Ninh Hòa

Trong năm qua có một nhóm từ thiện tại Ninh Hòa , đã âm thầm làm công tác từ thiện xã hội.

1- Chăm lo đời sống hội người mù ( trên 40 người ).

2- Trợ cấp tiền hàng tháng cho những người già yếu cô đơn . (trên 30 người.)

3- Hàng năm cứu trợ đồng bào: thuốc men , mùng mềm , quần áo khi gặp thiên tai.

4- Phân phát quần áo lạnh cho viên mồ côi.

5- Đào giếng nơi thiếu nước , tu bổ nhà cửa dột nác cho người nghèo.

6- Tặng quà tết cho những người nghèo.

Những người bất hạnh đang cần sự cứu giúp của bà con Đồng Hương ( một miếng khi đói , bằng một gói khi no.lá lành đùm lá rách.) Hình ảnh và chi thu được sẽ đưa lên trang website binhhoa-ninhoa.org

 

Hình ảnh
Trở lại trang chính
饒立河
Nhiêu Lập Hà
718-445 0641
黃孟彩
Huỳnh Mạnh Thể
manti@binhhoa-ninhhoa.org
潘正倫
Phan chánh Luân
allenphan@binhhoa-ninhhoa.org