*** 關聖帝君廟於農曆甲午年正月十三日舉辦桃園結義祭祀慶典** Hình ảnh tại Chùa Ông ngày  vía Đào viên kết  nghĩa 13 tháng thang  giêng  năm Giáp Ngọ . ***