VỢ TỐT

Phi đp gái

Không kiêu sa
 Thích ở nhà
 Lo nội trợ

 Không cắc cớ
 Chửi chồng con
 Không phấn son
 Không nhiều chuyện
 Không hà tiện
 Không càm ràm

Phải siêng năng
 Không lười biếng
 Nói nhỏ tiếng
 Biết chiều chồng
 Giỏi nữ công
 Và gia chánh.
 Biết làm bánh
 Nấu ăn ngon
 Biết dạy con
 Ứng xử tốt

 Không quá dốt
 Không quá khôn
 Không ôm đồm
 Không ủy mị
 Không thiên vị
 Không cầu kỳ
 Không quá ph́
 Không quá ốm

 Không dị hợm
 Không chanh chua
 Không se sua
 Không bẻm mép
 Không bép xép
 Không phàn nàn.

Không có đâu

Mất công ...t́m !☻