Provided by : 韓國先生

Môĩ mùa có nét đẹp riêng
Trong tôi yêu nhất thiên nhiên óng vàng
Hẹn nhau nhặt lá thu tàn
Ðem về sơỉ ấm mỗi làng một nơi
Muà thu hôm trước ai ơi
Hạ đi bay khắp khung trời đón em
Thu này hay lại mưa đêm
Làm tôi chợt nhớ bên thềm THU XƯA
Con đường vườn cũ đón đưa
Hoa thu nỡ rộn về khuya ai chờ
Gió thu ngoảnh mặt làm ngơ
Hỏi ai điểm lại trăng mờ bao lâu
Chuyện tình thu trước mưa ngâu
Tưởng rằng thu lại đẹp lâu bên cầu
Ai ơi vá lại thu đầu
Mùi thơm của lá ngã màu vẫn thơm

                           Bài này đã đăng trên tuần báo    SàiSònTimes   11-2008 Và    www.khaiminh.0rg